Év végi túlélőcsomag – szakértőink segítenek eligazodni az adózás, a jog és a marketing legfontosabb tennivalóiban, változásaiban

Azt sem tudod hol áll a fejed az év végi hajtásban? Pláne, hogy már arra is gondolni kellene, mit hoz 2022? Nem is tudod pontosan, lesz-e például olyan jogszabály változás, esetleg adózással kapcsolatos újdonság, ami érinti a vállalkozásodat? Az online marketingstratégiád nem a legtökéletesebb? Ha bármelyik kérdést igaznak érzed magadra nézve, akkor ez a cikk neked szól. A Telekom Hello Biznisz szakértőinek segítségével megvizsgáljuk, mik a legfontosabb tennivalók év végén, és mire kell felkészülni 2022-ben az adózás, a jog és a marketing területén.

Az év utolsó heteiben igazi őrültek háza uralkodik sok vállalkozásnál, hiszen az ünnepek előtti időszak jelenti a főszezont a legtöbbek számára. Ilyenkor kell topon lenni, a legtöbbet értékesíteni, a legjobb formánkat mutatni. És ilyenkor kell(ene) időt szánni arra is, hogy átgondoljuk, vállalkozóként milyen kötelező teendőink vannak, amelyeket például jogszabályok írnak elő, vagy mit tehetünk meg mi, egy hatékonyabb működés érdekében.

Adózási határidők és 2022-ben várható változások

Adózás szempontjából is érdemes sorra venni, mik a főbb tennivalók az év végéhez közeledve, vannak-e olyan újdonságok, amelyek a mi vállalkozásunkat is érintik. Dr. Horváth Zoltán, a Telekom Hello Biznisz adószakértője több dologra is figyelmeztet: „A kulcsszavak a digitalizáció, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek mérséklése és a vállalkozások cash-flowjának javítása.” Nézzük először azokat a dolgokat, amik még a 2021-es évhez köthetők:

Az e-Áfa rendszer éles tesztelése indul

„A havi bevallók 2021. november 12-től már élesben tesztelhetik a NAV e-ÁFA rendszerét. A NAV először az október 1-jével kezdődő bevallási időszakokról készít bevallási tervezetet. Az e-ÁFA tervezetek jellemzően a kisebb forgalmú, egyszerű tranzakciós szerkezettel működő vállalkozásoknak jelentenek majd idő – és pénzmegtakarítást” – mondja Zoltán.

Mivel a technikai háttér folyamatosan bővül majd, a lépcsőzetes bevezetéssel a vállalkozások is időt nyernek belső folyamataik automatizálására, a könyvelési rendszer naprakésszé tételére, a számlázási folyamatok átalakítására. Amit azonban ne felejtsünk el: „Az e-ÁFA bevezetésével azonban nem kerül le a vállalkozások válláról a bevallás elkészítésének terhe” – figyelmeztet Zoltán. – „A hibás, hiányos adatszolgáltatásról a NAV rendszeresen tájékoztatja a vállalkozásokat. A nyilvántartások közötti eltérések, a nem megfelelő adatszolgáltatás magasabb ellenőrzési kitettséget és bírságkockázatot is jelent a vállalkozások oldalán. Fontos mozzanat lesz tehát a saját nyilvántartások és a NAV tervezetének összevetése akár szoftveres megoldással, akár manuálisan, lehetőség nyílik továbbá az e-ÁFA felületen saját bevallási profilt is létrehozni.”

Katásnak maradni vagy inkább váltani általányadózásra?

„A kisadózó egyéni vállalkozóknak érdemes megfontolni az SZJA tv. szerinti átalányadózás választását 2022. január 1-től. Aki azonban élni szeretne ezzel a lehetőséggel, annak még idén decemberben ki kell jelentkezni a KATA hatálya alól és bejelenteni az átalányadó választását” – emeli ki a szakértőnk.

Az átalányadó a következők miatt tűnik kedvezőbbnek:

 • a bevételi értékhatárok emelkedése (15 és 100 millió Ft-ról az éves minimálbér 10, illetve 50-szeresére)
 • az adómentes jövedelemrész bevezetése (éves minimálbér fele), illetve az alkalmazható költséghányadok módosulása. Webshopon értékesítő kiskereskedők esetében pl. az éves minimálbér 50-szereséig lesz választható az átalányadózás, az elszámolható költséghányad mértéke pedig 90 %.
Akinek jár szja-visszatérítés, annak december 31-ig kell megigényelnie

„Az szja-visszatérítés jellemzően a munkavállalókat érinti, katás vagy szja tv. szerinti egyéni vállalkozók, őstermelők, ekhós foglalkoztatottak, ingatlanbérbeadók sem maradnak ki a kedvező lehetőségből. Néhány kivételtől eltekintve a legtöbben 2021. december 31-ig megtett nyilatkozattal vagy bevallás keretében kérhetik vissza az őket megillető szja-t” – mondja Zoltán.

Kérelmezni lehet az elévült, behajthatatlan követelések áfájának visszatérítését.

„2021. december 7-ig, illetve 2021. december 11-ig van lehetőség az elévült behajthatatlan követelések áfájának visszatéríttetésére speciális kérelmek benyújtásával” – emel ki egy újabb határidőt a szakértő. Az sem mindegy, kire vonatkozhat ez a lehetőség: „Az olyan – teljesítés tekintetében már elévült – követeléseknél, amelyeknek a behajthatatlanná válása 2020. június 10. és 2021. június 10. között következett be, a kérelem az ÁFA tv. alapján december 7-ig nyújtható be. A 2020. június 10. előtt behajthatatlanná vált, de e tekintetben még el nem évült követelések áfája az uniós jog alapján benyújtott speciális kérelemmel december 11-ig kérhető vissza. A korábban megfizetett és sokáig elveszettnek hitt áfa kamattal együtt történő visszatérítése nyilvánvalóan pozitív pénzügyi hatást jelent az érintett vállalkozások számára.”

Lássuk, mik azok a dolgok az adózás terén, amik már a 2022-es évet érintik!

25 év alattiakra adómentesség vonatkozik

„A 25 év alatti fiatal munkavállalóknak, vállalkozóknak és őstermelőknek 2022-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a bérjövedelmük, illetve további nem önálló tevékenységből származó, valamint egyes önálló tevékenységből származó jövedelmeik (pl. megbízási díj, vállalkozói jövedelmek stb.) után a KSH által közzétett bruttó átlagkereset erejéig. Az szja – mentesség vonatkozik az idei évre juttatott, de 2022. január 10-ét követően kifizetett bevétel (pl. 2021. évi bónusz, prémium) adókötelezettségére is” – hangsúlyozza a szakértő.

Magasabb minimálbér, megszűnő szakképzési hozzájárulás

A jövő évtől magasabb minimálbérrel, alacsonyabb szociális hozzájárulási adóval és megszűnő szakképzési hozzájárulással is számolhatnak a vállalkozások.

2022. január 1-től a vendéglátó szektorban működő cégeknek pedig újra számolnia kell a turizmusfejlesztési hozzájárulással.

Már most érdemes megismerkednünk a közeljövőben várható jogszabályi változásokkal

A 2022-es évre készülve azt sem árt körüljárnunk, hogy milyen jogszabályi változások érinthetik a vállalkozásunkat. Dr. Németh Zoltán, a Telekom Hello Biznisz jogi szakértője, több küszöbön álló változásra is felhívja a figyelmet: „Fontos lehet a cégek és egyéb jogi személyek tekintetében az a változás, hogy 2022. január 1-től vagyoni elégtétel kérhető egyes polgári peres eljárások túlzott elhúzódásáért kárpótlásul. Az új szabályozás abban segít majd, hogy az eljárások ne húzódhassanak el indokolatlanul hosszú ideig, valamint lehetőséget ad az alapjogi sérelmek egy újfajta kompenzációjára: ez a vagyoni elégtétel.”

Változik a Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályozása

„Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályozása is változni fog a közeljövőben. Erre számíthatunk:

 • A veszteségek rendezésére szolgáló pótbefizetésre vonatkozó rendelkezések eddig csak a korlátolt felelősségű társaságok esetében voltak alkalmazhatók – most majd a gazdasági társaságok közös szabályai közé kerülnek.
 • A közkereseti és betéti társaságoknál eddig előfordulhatott a törvény erejénél fogva történő megszűnés – ez a jövőben már nem lesz opció. 
 • A cég egyes mulasztásai esetén először törvényességi felügyeleti intézkedést lehet alkalmazni, majd, ha ez nem vezet megfelelő eredményre, akkor kerülhet csak sor a megszüntetésre.
 • Fontos változás még, hogy az új rendelkezések értelmében a korlátolt felelősségű társaság tagjának immár több törzsbetéte, azaz több üzletrésze is lehet, de egy tagnak fog számítani.”
Csak 2023-ban lép életbe, de már most fontos tudni, hogy mit jelent a vállalkozásunknak

Akad olyan jogszabályi változás is, amely ugyan még nem a soron következő évben esedékes, hosszabb rákészülést igényelhet, ezért jó, ha vállalkozóként tisztában vagyunk vele: „2023. július 1-jén hatályba lép a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény, mely a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (Ctv.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényt (Cnytv.) helyezi hatályon kívül. Megjegyzendő, hogy bár számos változást fog hozni a jogi személyek életében ez a merőben új jogi szabályozás, a cégek és civil szervezetek jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó, illetve a fizetésképtelenségi szabályokról továbbra is külön törvény rendelkezik majd.”

Az immár egységes és átfogó szabályozás legfontosabb újdonságai a következők lesznek a cégekre nézve:
 • Egységes eljárási szabályok bevezetése a kötött eljárási határidőkkel és automata útján történő bejegyzési lehetőséggel.
 • Nyilvántartási adatok egységes kezelése, más állami nyilvántartásokkal összekapcsolva.
 • Az egységes nyilvántartás kiterjesztése a magánjogi személyeken kívül más jogi személyekre vonatkozóan is.
 • Cégekkel, civil- és egyéb, a törvényben nevesített szervezetekkel kapcsolatos polgári nemperes eljárások egységes nyilvántartási eljárásként történő meghatározása.
 • Nyilvántartási portál létrehozása a jogi személyek részére, mely az E-ügyintézési rendszerrel összhangba fog működni.
Az online marketing terén is akad tennivaló

Marketing szempontból nem olyan tennivalóink akadnak az év végéhez közeledve, amelyeket jogszabályok írnának elő, de mégis lebeg a szemünk előtt egy bizonyos dátum: ha a vállalkozásunk valamilyen termék, vagy szolgáltatás értékesítésére fókuszál, akkor a karácsony előtti időszak egészen biztosan a legfontosabb az évben.

Matykó Noémi, a Telekom Hello Biznisz online marketing szakértője szerint, ha jól terveztük meg az évet, már őszre kész tervünk van arról, milyen ajánlatokkal készülünk az ünnepekre. „Nem árt előre pontosan tudni, hogy milyen témában fogsz hírlevelet vagy blogposztot írni, videót készíteni, hogy milyen nyereményjátékod lesz, és milyen tartalmat készítesz a közösségi média felületeidre. Ha esetleg még mindezt nem tervezted előre, akkor most gyorsan szánj rá legalább két órát, és írd le pontosan, hogy mit fogsz tenni. Fontos, hogy már ne most tesztelgess, és ne akarj túl sokat: 10 gyenge lábakon álló ötlet helyett használd azt a hármat, ami valóban jó. Vedd elő a tavalyi számokat és tapasztalatokat, nézd meg, hogy mi működött és mi nem. Gondold át, hogy volt-e olyan terület, ahol tavaly elcsúsztál, és készülj fel idén ezeknek a problémáknak a megoldására”

Ne most kezdjünk új fejlesztésekbe!

Noémi arra is felhívja a figyelmet, hogy ha valóban az év vége a kiemelt szezon, akkor nem érdemes ilyenkor nagyívű fejlesztésekbe fogni, mint amilyen például a weboldal átalakítása lenne, mert a kapkodásban, nagy nyomás alatt sokkal nagyobb a hibázás lehetősége. Ráadásul azzal is számolnunk kell, hogy az alvállalkozóink – webfejlesztő, PPC-szakember, SEO-szakértő – nem rendelkeznek szabad kapacitással év végén, számukra is kedvezőbb lehet egy másik időszak.

Hogyan mérjük fel, mennyire volt online marketing szempontból eredményes az év?

Az év lezárásának az is része kell, hogy legyen, hogy felmérjük, mit hogyan sikerült megvalósítani az aktuális esztendőben, mennyire működött jól a marketingstratégiánk. Noémi több szempontot is javasol, amik mentén érdemes átvilágítanunk az éves eredményességünket: „Vizsgáld meg, hogy elérted-e azokat a célokat, amiket kitűztél erre az évre. Ne csak az értékesítési adatokat, hanem a mikrocélokat is vizsgáld:

·       Mekkora árbevétellel zárod az évet, és ami még fontosabb: mekkora ebből az eredmény?

·       Mennyi volt az ajánlatkérések, vásárlások száma?

·       Az átlagos kosárérték, a visszatérő vásárlások száma?

·       Hogyan alakultak a weboldalon a látogatószámok?

·       Mennyivel nőtt a közösségi média oldalaid követőtábora, aktivitása?

·       Mennyi tartalmat készítettél (posztok, cikkek, videók, podcast adások)?

·       Hogyan változott a Google-ben elért helyezésed?

·       És végül egy nagyon fontos szempont: Hány idegsejted bánta az évet? (alapos tervezéssel, átgondolással sok feszültséget és váratlan helyzetet meg tudsz spórolni, hidd el)”

Az utolsó kérdés kivételével minden továbbira megtalálhatjuk a válaszokat a digitális rendszereinkben, a statisztikákban – ehhez is találhatunk már a Hello Biznisz felületén segítséget, hogyan tehetjük ezt meg. Meg kell vizsgálnunk, hogy sikerült-e elérni a tervezett célszámokat, ha igen, mi jelentette ehhez a húzóerőt, ha pedig nem, akkor elárulják-e a számok, hogy mi miatt maradt el a siker, mi nem működött elég jól.

Kezdjük meg a tervezést 2022-re!

Ideális esetben novemberben már a következő üzleti évre is előre tekintünk – így a hónap végére el kell készülnie a 2022-es üzleti tervnek, egyúttal a marketingtervnek is. Ezt pedig mindenképpen épp az előző bekezdésben taglalt módon a megelőző év adatainak, tapasztalatainak összesítésével kell kezdeni: „Ne hagyd veszni a tapasztalataidat, hiszen akkor tudsz fölfelé építkezni. Nézd meg, mit csináltál jól, mi működött, és mi az, ami javításra szorul. Ha ezzel kész vagy, állítsd fel a 2022-es céljaidat, kiindulási alapnak itt is használhatod a tavalyi terveidet, ha voltak. Ha nem, itt az ideje, hogy felállítsd őket a SMART módszerrel. Ezután gondold végig, hogy milyen fejlesztéseket tervezel (ez ugyan az üzleti terv része, de hatással van természetesen a marketingre is) pl. kapacitásbővítés, a logisztika optimalizálása, termékfejlesztés, új erőforrások bevonása -munkatársak, befektetők, stb. Utána jöhet a célcsoport meghatározás, az üzenetek kitalálása, a használt csatornák, felületek csatarendbe állítása, és természetesen a költségek és az időzítés meghatározása. Ha elakadnál, segítségedre lehet ez a cikk.”

 Szerző:
Ganzler Orsolya – Telekom Hello Biznisz szerkesztőség

Mondd el véleményedet a cikkről

Mondd el véleményedet a cikkről, hogy minél jobb tartalmat tudjunk írni számodra!

Átlag értékelés 5 / 5. Összes értékelés: 1

Legyél te az első, aki értékeli a cikket!

Oszd meg a cikket!

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


  Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.

  Ha szeretnél ehhez hasonló tartalmakról értesítést kapni, akkor
  regisztrálj a hírlevelünkre!

   Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


   Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.