Save the date – 2022. évi adónaptár

Olvasási idő 20 perc

Egy vállalkozás számviteli és adózási folyamataiban számos határidő felmerül, amelyekkel a pénzügyi szakemberen kívül nem árt a cégvezetőnek sem tisztában lennie. A határidők be nem tartása hátrányos jogkövetkezményeket, előnyös lehetőségek elszalasztását eredményezheti, ugyanakkor azok betartása kézzel fogható előnyöket is jelenthet a vállalkozások számára. Az alábbiakban az idei év végéhez kötődő fontosabb dátumokat, valamint a mikro- és kisvállalkozásokat érintő fontosabb jövő évi adózási határidőket foglaltam össze.

A bevallási, adófizetési határidők elmulasztásakor jellemzően nem szankcionál automatikusan a NAV, mindazonáltal az ilyen típusú mulasztásoknak is lehetnek hátrányos következményei.

Bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a bírság kiszabását meg kell, hogy előzze a NAV hiánypótlási felhívása, adótartozás esetén pedig az adóhatóság felhívhatja az adózókat a tartozás megfizetésére, mielőtt megindítja a végrehajtási eljárást.

Az említett kötelezettségek megsértése ugyanakkor közvetlen negatív hatásokkal is járhat.

Az adó esedékességkori meg nem fizetése nyomán például kikerülhetünk a köztartozásmentes adatbázisból, szélsőséges esetben akár az adózói minősítést is hátrányosan befolyásolhatja egy ilyen jellegű mulasztás (pl. megbízható adózói státusz elvesztése). Egyes bevallási kötelezettségek (pl. ÁFA összesítő nyilatkozat és a havi adó- és járulékbevallás) éven túli elmulasztása pedig akár adószám törlést is vonhat maga után. 

A példás bevallás és adófizetési fegyelem olyan kedvezményes adózási státuszok szempontjából is jelentőséggel bír, mint például a KATA és a KIVA.

A bevallási és adófizetési kötelezettség határidőben történő teljesítésének elmulasztása közvetve vagy közvetlenül például a KATÁ-s/KIVÁ-s státusz választását is megakadályozhatja, vagy előidézheti az említett adóalanyiságok megszűnését. 

Az adófizetési kötelezettség nem határidőben történő teljesítése kapcsán kiemelendő, hogy az időben benyújtott fizetési könnyítési (részletfizetési és/vagy halasztási, esetleg adómérséklési) kérelem hatására a végrehajtási eljárás szünetel. A fizetési kedvezmény kérelmek kapcsán bizonyítani kell a “rászorultságot”, azaz a fizetési nehézség adózó érdekkörén kívüli keletkezését és annak átmeneti jellegét. A főszabálytól eltérően megbízható adózók, illetve vállalkozó és nem vállalkozó magánszemélyek bizonyos feltételekkel, automatikus fizetési könnyítésre is jogosultak lehetnek, továbbá a veszélyhelyzet alatt 2022. június 30-ig előterjesztett kérelem alapján további adózók is hozzáférhetnek az automatikus könnyítéshez meghatározott feltételek mellett.

A fentiekre tekintettel érdemes tisztában lenni, hogy a jogszabály milyen határidőket ír elő az egyes adókötelezettségek teljesítésére.

Mielőtt még rátérnénk a jövő évi adózási határidők ismertetésére, pár idei dátumra is felhívnám a figyelmet, amelyek akár hosszabb távon is befolásolhatják a vállalkozások életét: 

 • 2021. október 31-ig kellett benyújtani az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak a bevallásaikat (és megfizetni az esedékes adót), akik a One Stop Shop/Import One Stop Shop (OSS/IOSS) egyablakos rendszereket használják. Ezt követően az OSS sémában negyedévente, az IOSS sémában pedig havonta kell benyújtani a bevallásokat a tárgynegyedévet/tárgynapot követő hónap utolsó napjáig.
 • a KATÁ-s egyéni vállalkozók 2021 decemberében jelenthetik be, hogy következő évtől nem KATA szerint szeretnének adózni. Ily módon választhatják pl. 2021. január 1-től az Szja tv. szerinti átalányadózó egyéni vállalkozó státuszt. (lsd. korábbi cikkem)
 • a KIVA alanyiság a választás hónapját követő hónap első napjával jön létre. A decemberi bejelentés adminisztratív szempontból kényelmesebb döntés, ugyanis nem eredményez többlet bevallási és adott esetben beszámolókészítési kötelezettséget. Amennyiben valaki például november 30-ig döntött a KIVA választása mellett (pl. mert a vonatkozó számadatai ebben az időszakban kedvezőbbek a belépés szempontjából), úgy az áttérés kapcsán többletadminisztrációval kell számolnia,  ugyanis tört adóév tekintetében is beszámolót kell készítenie és be kell nyújtania a vonatkozó bevallásokat is. Aki viszont a jövő év elejétől bekövetkező munkáltatói terhek (szocho és szakho) 4 %-os csökkentése nyomán a KIVA elhagyására készül, úgy az erre vonatkozó döntését 2021. december 20-ig jelentheti be a NAV-hoz. (lsd. KIVÁ-s cikkem)
 • 2021. december 7-ig  és 11-ig kérhető vissza az elévült behajthatatlan követelések ÁFÁ-ja. Mindkét határidő jogvesztő és eltérő igényérvényesítési módokat takar. Az első határidőig a hazai szabályok alapján nyújtható be ÁFA-visszatérítési kérelem, amennyiben a követelés 2020. júnus 10. és 2021. június 10. között vált behajthatatlanná. A korábban behajthatatlanná vált követelések ÁFÁ-jának visszaigénylését egy európai jogra alapított kérelemmel december 11-ig lehet megkísérelni.
 • azon gyermeket nevelő magánszemély vállalkozóknak, akiknek nem rendelkezik a jövő évi szja-visszatérítéshez szükséges adataival a NAV, 2021. december 31-ig tudják benyújtani az erre vonatkozó kérelmüket. 
 • 2022. január –  első e-áfa kiajánlás (?). A korábban tervezett november 12-i bevezetés helyett a veszélyhelyzet fennállásáig biztosan csúszik az ÁFA-bevallási tervezet kiajánlása. Az e-áfa rendszer lépcsőzetes bevezetésével a vállalkozások is időt nyernek belső folyamataik automatizálására, a könyvelési rendszer naprakésszé tételére, a számlázási folyamatok átalakítására. A hibás, hiányos adatszolgáltatásról a NAV rendszeresen tájékoztatja a vállalkozásokat.
 • várhatóan jövőre is marad az 1 %-os helyi iparűzési adó maximum. Azoknak a kkv-nek (kivéve a katásokat), akik 2021. évben nem nyújtottak be nyilatkozatot, az adóelőleg felezése érdekében 2022. február 25-ig kell nyilatkozniuk.
Nézzük a legfontosabb 2022. évi határidőket!

mikro- és kisvállalkozásokat érintő legfontosabb határidőket az alábbiakban szedtük össze. (A táblázat nem tartalmazza az innovációs járulék bevallására/befizetésére vonatkozó határidőket!)

I. negyedév
2022. január 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.

– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó/tételes átalányadó befizetése.

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni a befizetési kötelezettséget.

– Havi KATA-befizetés
2022. január 20.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő jelentés  
– Negyedéves KIVA előleg  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
– Negyedéves cégautó adó    
negyedéves környezetvédelmi termékdíj
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje,   
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,  
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallás és befizetés
2022. január 31.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2022. február 14.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.

– Havi KATA-befizetés
2022. február 15. – Szja-visszatérítésAzok az adószámos magánszemélyek, illetve ekhó-s magánszemélyek, akik csak kifizetőtől szereznek jövedelmet, továbbá azok a katások, akik 2021. december 31-ig nyilatkozatot tettek a NAV felé (VISSZADO) eddig az időpontig kaphatják vissza az szja-t.
2022. február 21.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje    
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határideje
2022. február 25.– Éves KATA  
– Éves ÁFA/turizmusfejlesztési hozzájárulás/rehabilitációs hozzájárulás
– HIPA előleg csökkentésre vonatkozó nyilatkozat leadási határideje azoknak, akik tavaly nem tettek ilyen tartalmú nyilatkozatot
 
– KATA 2021-es évre vonatkozó bevallás beadási és befizetési határideje.    
– ÁFA/turizmusfejlesztési hozzájárulás/rehabilitációs hozzájárulás bevallások leadási és befizetési határideje  
– A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. február 25-ig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről, adott esetben a telephely bejelentéséről
2022. február 28.– IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
2022. március 16.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.
 
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  

– Havi KATA-befizetés
2022. március 16.Iparűzési adóelőleg fizetés a tárgyévre    
– Féléves gépjárműadó
– Helyi iparűzési adóelőleg fizetése    
– Féléves gépjárműadó befizetésének határideje kivetés alapján
2022. március 21.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás    
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje    
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határideje
2022. március 31.Iparkamarai tagdíj befizetése   – IOSS bevallások és ÁFA-fizetés– Az éves tagdíj befizetésének határideje.  
– Az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
II. negyedév
2022. április 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  

– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó befizetése.  

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.
 
– Havi KATA-befizetés
2022. április 20.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési, rehabilitációs hozzájárulás  
–  Havi/negyedéves Közösségi összesítő    
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg    
– Negyedéves cégautó adó
– Negyedéves KIVA adóelőleg  
– Környezetvédelmi termékdíj  
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,    
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás és befizetés            
2022. május 2.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. 
2022. május 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.
– Havi KATA-befizetés
2022. május 20.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő – Havi társasági adóelőleg
– Egyéni vállalkozók éves SZJA
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete    
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő, egyéni vállalkozó szja bevallás, adófizetés  
2022. május 31.Éves társasági adóbevallás  
– Iparűzési adóbevallás  
– KIVA bevallás  
– IOSS bevallások és ÁFA-fizetés
– Társasági adóbevallás és fizetés határideje naptári éves adózóknak,  
– Iparűzési adóbevallása, befizetése  
– Éves kisvállalati adó (KIVA) bevallása és befizetése  
– Az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
2022. június 13.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés
2022. június 20.– Havi ÁFA és turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallás  
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2022. június 30.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
III.
negyedév
2022. július 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó befizetése.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.    
– Havi KATA-befizetés
2022. július 20.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás    
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
– Negyedéves cégautó adó
– Negyedéves KIVA adóelőleg  
– Környezetvédelmi termékdíj
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,    
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás  
2022. augusztus 1.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2022. augusztus 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  
–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés  
2022. augusztus 22.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,    
2022. augusztus 31.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják
2022. szeptember 13.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó, biztosított egyéni vállalkozó és őstermelő által fizetendő járulék befizetési határideje.  
– Havi KATA-befizetés
2022. szeptember 15.Iparűzési adóelőleg fizetés a tárgyévre
– Féléves gépjárműadó
– Helyi iparűzési adóelőleg fizetése  
– Féléves gépjárműadó befizetésének határideje kivetés alapján
2022. szeptember 20.– Havi ÁFA turizmusfejlesztési hozzájárulás
– Havi Közösségi összesítő – Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2022. szeptember 30.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják
IV. negyedév
2022. október 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adó és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó, befizetési határideje.  
– Havi KATA-befizetés  
2021. október 20.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési, rehabilitációs hozzájárulás    
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
–  Negyedéves cégautó adó  
– Negyedéves KIVA adóelőleg
– Környezetvédelmi termékdíj  
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,    
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás  
2022. október 31.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2022. november 14.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés    
2022. november 21.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2022. november 30.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják
2022. december 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  
–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés  
2022. december 20.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg – Környezetvédelmi termékdíj előleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
– Környezetvédelmi termékdíj előleg befizetése  
2023. január 2.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják

Szerző:
dr. Horváth Zoltán – Telekom Hello Biznisz szakértő

Mondd el véleményedet a cikkről

Mondd el véleményedet a cikkről, hogy minél jobb tartalmat tudjunk írni számodra!

Átlag értékelés / 5. Összes értékelés:

Oszd meg a cikket!

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


  Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.

  Ha szeretnél ehhez hasonló tartalmakról értesítést kapni, akkor
  regisztrálj a hírlevelünkre!

   Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


   Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.