Save the date 2024.

Olvasási idő 20 perc
Horvath Zoltan Méretezett

Egy vállalkozás számviteli és adózási folyamataiban számos határidő felmerül, amelyekkel a pénzügyi szakemberen kívül nem árt a cégvezetőnek sem tisztában lennie. A határidők be nem tartása hátrányos jogkövetkezményeket, előnyös lehetőségek elszalasztását eredményezheti, ugyanakkor azok betartása kézzel fogható előnyöket is jelenthet a vállalkozások számára. Az alábbiakban a mikro- és kisvállalkozásokat érintő fontosabb jövő évi adózási határidőket és adózási változásokat foglaltam össze.

Mielőtt még rátérnénk a jövő évi adózási határidők ismertetésére, pár jelentősebb várható, illetve már jelenleg is hatályban lévő változásra is szeretném felhívni a figyelmet, amelyek akár hosszabb távon is befolyásolhatják a vállalkozások életét: 

 • sok adózó kedélyét borzolta idén a két új „zöldadó”, a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR díj), illetve – az előbbinél jóval szűkebb adózói kört érintő – visszaváltási díj (DRS díj) bevezetése. Az EPR díj a környezetvédelmi termékdíj mellé lépett be egyfajta párhuzamos kötelezettségként oly módon, hogy az EPR díj levonható a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségből. Az EPR díjról és a DRS díjról az érintett vállalkozóknak negyedéves gyakorisággal kell adatot szolgáltatni és ugyanilyen gyakorisággal kell megfizetni az említett díjakat. 2023. december 20-ig az eddigiektől eltérően a negyedik negyedéves termékdíj előleget nem az előző három negyedév átlagának a 80%-a alapján kell meghatározni, hanem a 2023 harmadik negyedévben fizetett termékdíj 80%-a után kell megfizetni.
 • Jövőre a klasszikus nyomtatványalapú bevallás mellett megjelenik az NAV által készített e-Áfa-bevallási tervezet, illetve a gépi interfész által benyújtott adatokon alapuló bevallástervezet.
 • Az őszi adócsomagjavaslat rendelkezései szerint a vállalkozói szja szerint adózó egyéni vállalkozók esetében a jelenleginél jelentősen egyszerűbb költségelszámolási módszer kerülhet majd bevezetésre 2025-től. Felmerült a vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények, a fejlesztési tartalék és a kisvállalkozások adókedvezményének, illetve a vállalkozói kivét fogalmának az eltörlése is. A veszteségelhatárolás intézménye várhatóan a jövőben is fenn fog majd maradni.
 • Az őszi adócsomagjavaslat 2025-től jelentős változásokat tartalmazott az egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járulékfizetésének szabályaira nézve is. A tervek szerint diktált járulékalap bevezetésére kerülhet sor, amely egyaránt vonatkozik a vállalkozói jövedelemadózást, illetve az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozókra is. A diktált járulékalap a főfoglalkozású egyéni vállalkozókra is vonatkozna, akiknek legalább a minimálbér után, míg a mellékállású egyéni vállalkozóknak a minimálbér 30 %-a után kellene járulékot fizetniük. A főfoglalkozású egyéni vállalkozó magasabb tb ellátás érdekében magasabb járulékalapot is választhatna.

Szociális hozzájárulási adó tekintetében továbbra is fennmaradna minimum adófizetési kötelezettség, viszont megszűnne a garantált bérminimum és a minimálbér közötti különbségtétel, illetve a jelenlegi 112,5 %-os szorzószám is eltörlésre kerülne. 

Az egyéni vállalkozók oldalán az adminisztrációs terhek csökkenését eredményezné 2025-től az is, ha a szociális hozzájárulási adó éves elszámolású adóvá válna. Ez nem érintené az előlegfizetési kötelezettséget, amit továbbra is negyedévente kellene teljesíteni.

A társadalombiztosítási járulék tekintetében az adóhatóság negyedévente bevallási tervezetet készítene az egyéni vállalkozóknak, amelyet a vállalkozó a negyedévet követő 12. napig kiegészíthet.

 • A munkáltató által fizetett, az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján meghatározott közteher szociális hozzájárulási adónak minősülne a jövőben.
 • Az őszi adócsomagjavaslat értelmében az átalányadózó egyéni vállalkozókat érintő adminisztratív egyszerűsítés lehet majd az is, hogy a jövőben elegendő lesz a bevételeikről nyilvántartást vezetni, azaz nem lesz szükség naplófőkönyv és pénztárkönyv vezetésére.
 • A béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások kapcsán felmerülő közterheket a kifizetőnek a jövőben nem a juttatás hónapjának kötelezettségeként, hanem negyedéves gyakorisággal kell bevallania.
 • A bizalmi vagyonkezelések kapcsán az ősszel bevezetett bemeneti adóztatás helyett kimeneti – osztalékként történő – adóztatás kerül bevezetésre azokban az esetekben, amikor a kezelt vagyon, illetve magánalapítványi vagyon induló tőkéje értékének terhére történik bevétel juttatása a magánszemély kedvezményezettek részére, amennyiben felértékelés történt és a vagyonjuttatás öt éven belül történik. Öt éven túli vagyonkiadás esetén a vagyonkiadás adómentessé válik.
 • Nem eredményez majd adókötelezettséget az induló vállalkozásban munkavállalóként vagy vezető tisztségviselőként ingyenesen vagy kedvezményesen szerzett tagsági jogot megtestesítő részesedés, illetve az e részesedésre vonatkozó jog megszerzése a megszerzés időpontjában. Adókötelezettség csak a részesedés elidegenítésekor keletkezik azonban a részesedést három évig meg kell tartani.
 • Az ingatlanbérbeadás kapcsán változnak az értékcsökkenési leírás és a felújítási költségek elszámolhatóságának szabályai.
 • 2025-től bevezetésre kerül az e-nyugta és az e-pénztárgép. Bővül a nyugta kötelező adattartalma, illetve a tervek szerint 2025-től valamennyi nyugtáról (illetve a nyugtát módosító, nyugtával egy tekintet alá eső okiratról) adatot kell szolgáltatni a NAV felé.
 • 2025-től átalakul az alanyi mentesség keretrendszere, illetve az alanyi adómentes adóalany is állíthat ki egyszerűsített adattartalmú számlát.
 • A KIVÁ-sokat érinti a doktori vagy ennél magasabb tudományos címmel rendelkező kutatóra vonatkozó kedvezményszabályok változása, illetve a KIVA alanyiság megszűnésére és újraválasztására vonatkozó egyes részletszabályok módosulása.
Nézzük a legfontosabb 2024. évi határidőket!

A mikro- és kisvállalkozásokat érintő legfontosabb határidőket az alábbiakban szedtük össze. (A táblázat nem tartalmazza az innovációs járulék bevallására/befizetésére vonatkozó határidőket!)

I. negyedév 
2024. január 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.

– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó/tételes átalányadó befizetése.

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt negyedévet követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget. A vállalkozói szja-t alkalmazó egyéni vállalkozó havi bevallást ad be.
– Havi KATA-befizetés
2024. január 22.– Havi/negyedéves ÁFA,
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő jelentés  
– Negyedéves KIVA előleg  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
– Negyedéves cégautó adó    
– negyedéves környezetvédelmi termékdíj -negyedéves EPR/DRS díj adatszolgáltatás
– Előző havi/negyedéves ÁFA bevallási és adófizetési határideje
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje,   
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,  
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallás és befizetés, EPR és DRS adatszolgáltatás
2024. január 31.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2024. február 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.

– Havi KATA-befizetés
2024. február 20.– Havi ÁFA,
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA bevallási és adófizetési határideje    
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határideje
2024. február 26.– Éves KATA  
bevallás és különadó fizetés Éves ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás

 
– KATA éves bevallás beadási és befizetési határideje
– ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás bevallások leadási és befizetési határideje  

2024. február 29.– IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
2024. március 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.
 
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  

– Havi KATA-befizetés
2024. március 18.– Iparűzési adóelőleg fizetés a tárgyévre    
– Féléves gépjárműadó
– Helyi iparűzési adóelőleg fizetése    
– Féléves gépjárműadó befizetésének határideje kivetés alapján
2024. március 20.– Havi ÁFA
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA bevallási és adófizetési határideje    
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határideje
2024. április 1.– Iparkamarai tagdíj befizetése   – IOSS bevallások és ÁFA-fizetés– Az éves tagdíj befizetésének határideje.  
– Az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
II. negyedév
2024. április 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok , béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások kapcsán felmerülő közterhek negyedéves bevallása és megfizetése

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások kapcsán felmerülő közterhek negyedéves bevallása és megfizetése


– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó befizetése.  

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt negyedévet követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget. A vállalkozói szja-t alkalmazó egyéni vállalkozó havi bevallást ad be.
 
– Havi KATA-befizetés
2024. április 22.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési, rehabilitációs hozzájárulás  
–  Havi/negyedéves Közösségi összesítő    
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg    
– Negyedéves cégautó adó
– Negyedéves KIVA adóelőleg  
Környezetvédelmi termékdíj, EPR és DRS díj
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,    
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás és befizetés, EPR és DRS díj adatszolgáltatás   
2024. április 30.– OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetés– Az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t.   
2024. május 13.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozási személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.
– Havi KATA-befizetés
2024. május 22.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő – Havi társasági adóelőleg
– Egyéni vállalkozók éves SZJA
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete    
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő, egyéni vállalkozó szja bevallás, adófizetés  
2024. május 31.– Éves társasági adóbevallás  
– Iparűzési adóbevallás és adófizetés, egyszerűsített HIPA választására vonatkozó nyilatkozat megtétele; előlegfizetés
– KIVA bevallás  
– IOSS bevallások és ÁFA-fizetés
– Társasági adóbevallás és fizetés határideje naptári éves adózóknak,  
– Iparűzési adóbevallása, befizetése; eddig az időpontig választható az egyszerűsített HIPA megállapítás 2024-re, eddig kell adóelőleget fizetni ;
– Éves kisvállalati adó (KIVA) bevallása és befizetése  
– Az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
2024. június 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés
2023. június 20.– Havi ÁFA és turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallás  
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2024. július 1.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
III.
negyedév
2024. július 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok.  Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások kapcsán felmerülő közterhek negyedéves bevallása és megfizetése.


–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások kapcsán felmerülő közterhek negyedéves bevallása és megfizetése.

– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó befizetése.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt negyedévet követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.   A vállalkozói szja-t alkalmazó egyéni vállalkozó havi bevallást ad be.
– Havi KATA-befizetés
2024. július 22.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás    
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
– Negyedéves cégautó adó
– Negyedéves KIVA adóelőleg  
Környezetvédelmi termékdíj EPR és DRS díj adatszolgáltatás
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,    
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás , EPR és DRS díj adatszolgáltatás 
2024. július 31.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2024. augusztus 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  
–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés  
2024. augusztus 22.– Havi ÁFAturizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,    
2024. szeptember 2.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják
2024. szeptember 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó, biztosított egyéni vállalkozó és őstermelő által fizetendő járulék befizetési határideje.  
– Havi KATA-befizetés
2024. szeptember 16.– Iparűzési adóelőleg fizetés a tárgyévre általános szabályok szerint adózóknak
– Féléves gépjárműadó
– Helyi iparűzési adóelőleg fizetése általános szabályok szerint adózóknak  
– Féléves gépjárműadó befizetésének határideje kivetés alapján
2024. szeptember 20.– Havi ÁFA turizmusfejlesztési hozzájárulás
– Havi Közösségi összesítő – Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2024. szeptember 30.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják
IV. negyedév
2024. október 14.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adó és járulékok. Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások kapcsán felmerülő közterhek negyedéves bevallása és megfizetése.

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások kapcsán felmerülő közterhek negyedéves bevallása és megfizetése.
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt negyedévet követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  A vállalkozói jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó havi bevallást ad be.
– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó, befizetési határideje.  
– Havi KATA-befizetés  
2024. október 21.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési, rehabilitációs hozzájárulás    
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
–  Negyedéves cégautó adó  
– Negyedéves KIVA adóelőleg
– Környezetvédelmi termékdíj   EPR és DRS díj adatszolgáltatás
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás, EPR és DRS díj adatszolgáltatás  
2024. október 31.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2024. november 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés    
2023. november 20.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2024. december 2.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják
2024. december 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  
–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés  
2024. december 20.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg – Környezetvédelmi termékdíj előleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
– Környezetvédelmi termékdíj előleg befizetése  
2024. december 31.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják

Szerző:
dr. Horváth Zoltán – Telekom Hello Biznisz szakértő, Tax Manager, VGD Hungary

Mondd el véleményedet a cikkről

Mondd el véleményedet a cikkről, hogy minél jobb tartalmat tudjunk írni számodra!

Átlag értékelés 5 / 5. Összes értékelés: 1

Legyél te az első, aki értékeli a cikket!

Oszd meg a cikket!

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


  Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.

  Ha szeretnél ehhez hasonló tartalmakról értesítést kapni, akkor
  regisztrálj a hírlevelünkre!

   Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


   Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.