Save the date – 2023. évi adónaptár

Olvasási idő 21 perc

Egy vállalkozás számviteli és adózási folyamataiban számos határidő felmerül, amelyekkel a pénzügyi szakemberen kívül nem árt a cégvezetőnek sem tisztában lennie. A határidők be nem tartása hátrányos jogkövetkezményeket, előnyös lehetőségek elszalasztását eredményezheti, ugyanakkor azok betartása kézzel fogható előnyöket is jelenthet a vállalkozások számára. Az alábbiakban a mikro- és kisvállalkozásokat érintő fontosabb jövő évi adózási határidőket foglaltam össze.

A bevallási, adófizetési határidők elmulasztásakor jellemzően nem szankcionál automatikusan a NAV, mindazonáltal az ilyen típusú mulasztásoknak is lehetnek hátrányos következményei.

Bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a bírság kiszabását meg kell, hogy előzze a NAV hiánypótlási felhívása, adótartozás esetén pedig az adóhatóság felhívhatja az adózókat a tartozás megfizetésére, mielőtt megindítja a végrehajtási eljárást.

Az említett kötelezettségek megsértése ugyanakkor közvetlen negatív hatásokkal is járhat.

Az adó esedékességkori meg nem fizetése nyomán például kikerülhetünk a köztartozásmentes adatbázisból, szélsőséges esetben akár az adózói minősítést is hátrányosan befolyásolhatja egy ilyen jellegű mulasztás (pl. megbízható adózói státusz elvesztése). Egyes bevallási kötelezettségek (pl. ÁFA összesítő nyilatkozat és a havi adó- és járulékbevallás) éven túli elmulasztása pedig akár adószám törlést is vonhat maga után. 

A példás bevallási és adófizetési fegyelem olyan kedvezményes adózási státuszok szempontjából is jelentőséggel bír, mint például a KATA és a KIVA.

A bevallási és adófizetési kötelezettség határidőben történő teljesítésének elmulasztása közvetve vagy közvetlenül például a KATÁ-s/KIVÁ-s státusz választását is megakadályozhatja, vagy előidézheti az említett adóalanyiságok megszűnését. 

Az adófizetési kötelezettség nem határidőben történő teljesítése kapcsán kiemelendő, hogy az időben benyújtott fizetési könnyítési (részletfizetési és/vagy halasztási, esetleg adómérséklési) kérelem hatására a végrehajtási eljárás szünetel. A fizetési kedvezmény kérelmek kapcsán bizonyítani kell a “rászorultságot”, azaz a fizetési nehézség adózó érdekkörén kívüli keletkezését és annak átmeneti jellegét. A főszabálytól eltérően megbízható adózók, illetve vállalkozó és nem vállalkozó magánszemélyek bizonyos feltételekkel, automatikus fizetési könnyítésre is jogosultak lehetnek.

A fentiekre tekintettel érdemes tisztában lenni, hogy a jogszabály milyen határidőket ír elő az egyes adókötelezettségek teljesítésére.

Mielőtt még rátérnénk a jövő évi adózási határidők ismertetésére, pár idei dátumra és jelentősebb jövő évi változásra is felhívnám a figyelmet, amelyek akár hosszabb távon is befolyásolhatják a vállalkozások életét: 

 • a KATÁ-s egyéni vállalkozók 2022. decemberében jelenthetik be, hogy következő évtől nem KATA szerint szeretnének adózni. Ily módon választhatják pl. 2023. január 1-től az Szja tv. szerinti átalányadózó egyéni vállalkozó státuszt, amelynél a választási jogosultság szempontjából jövőre már csak a tárgyévi bevétel nagysága fog jelentőséggel bírni (a tárgyévet megelőző évé nem). Az átalányadózók és az őstermelők a jelenleg havi gyakoriságú járulék és szochó-bevallását a jövőben negyedéves gyakorisággal kell majd benyújtaniuk. A jövő évi változásokról további részleteket itt találsz: https://hellobiznisz.hu/ezekre-az-adovaltozasokra-szamithatsz-vallalkozokent-2023-tol/#hb
 • a KIVA alanyiság a választás hónapját követő hónap első napjával jön létre. A decemberi bejelentés adminisztratív szempontból kényelmesebb döntés, ugyanis nem eredményez többlet bevallási és adott esetben beszámolókészítési kötelezettséget. Amennyiben valaki például november 30-ig döntött a KIVA választása mellett (pl. mert a vonatkozó számadatai ebben az időszakban kedvezőbbek a belépés szempontjából), úgy az áttérés kapcsán többletadminisztrációval kell számolnia, ugyanis tört adóév tekintetében is beszámolót kell készítenie és be kell nyújtania a vonatkozó bevallásokat is. Aki viszont a jövő év elejétől a KIVA elhagyására készül, úgy az erre vonatkozó döntését 2022. december 20-ig jelentheti be a NAV-hoz.
 • Azok a naptári éves adózók, akik úgy döntenek, hogy 2023-tól társasági adójukat euróban vagy amerikai dollárban teljesítik 2022. december 1-ig jelenthetik be ezt a választásukat a NAV-hoz.

2023. január 1-től a helyi iparűzési adót és adóelőleget is lehet euróban, amerikai dollárban fizetni.

 • 2023-tól a cégautóadó kötelezetteknek továbbra is a 2022. július 1. előtti adómértékek kétszeresét kell megfizetnie a költségvetés felé.
 • 2023 – e-áfa. A korábbra tervezett bevezetéshez képest jelentősen csúszik az ÁFA-bevallási tervezet kiajánlása. A fejlesztés célja egy olyan gép-gép (M2M) kapcsolat kialakítása, amely révén a könyvelőprogramokat használó cégek is az eÁfa-rendszer részévé válnak. Jövőben az áfabevallást háromféle módon lehet majd benyújtani: az ÁNYK-n keresztül megszokott módon; az eÁfa-felületen és a gép-gép (M2M) kapcsolat útján. A rendszer NAV általi fejlesztése és megvalósítása előreláthatóan 2023-ban fog megtörténni.
 • SZÉP -kártyát érintő változások: a SZÉP -kártyára 2022. október 15-ig utalt összegeket 2023. május 31-ig lehet díjmentesen elkölteni, 2023. május 31. után pedig 15 %-os díjat kell fizetni az addig fel nem használt keretre, azaz csak a fennmaradó 85 % lesz szabadon elkölthető.

A 2022. október 15. után a SZÉP -kártyára utalt összegeket egy évig lehet szabadon felhasználni, utána azokat is 15 %-os díj terheli.

Eltörlik továbbá a SZÉP-kártya különböző füleket (szálláshely, vendéglátás, szabadidő), ugyanazon célokra, de egyedi korlátok nélkül lehet elhasználni a SZÉP-kártyán lévő összegeket.

 • Mindenekelőtt a turisztikai, vendéglátóipari ágazatot érinti, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulást felfüggesztik 2022. október elseje és 2023. március 31-e között, a már befizetett hozzájárulás visszaigényelhető, aki még nem fizette be, annak már nem is kell. Ebben az ágazatban a munkaidőkeret 24 havi lesz. Egy évvel, 2023. december 31-ig meghosszabbítják a kötelező szállásértékelési rendszer bevezetését.
 • A jövő évben alapvető változásokkal és 2020. április 30-ig esedékes regisztrációs kötelezettséggel is számolniuk kell a környezetvédelmi termékdíj kötelezetteknek.
Nézzük a legfontosabb 2023. évi határidőket!

A mikro- és kisvállalkozásokat érintő legfontosabb határidőket az alábbiakban szedtük össze. (A táblázat nem tartalmazza az innovációs járulék bevallására/befizetésére vonatkozó határidőket!)

I. negyedév

2023. január 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.

– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó/tételes átalányadó befizetése.

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt negyedévet követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget. A vállalkozói szja-t alkalmazó egyéni vállalkozó havi bevallást ad be.
– Havi KATA-befizetés
2023. január 16.iparűzési adóbevallás 2022. augusztus 31-ig tételes adóalapmegállapítást alkalmazó KATÁ-soknak – iparűzési előlegfizetés azoknak a KATÁ-soknak, akik 2022. október 15-ig választották a tételes adómegállapítást iparűzési adóban– Azok a vállalkozók, akik szeptember 1-től nem KATÁ-sként folytatták a tevékenységüket vagy új KATÁ-sként nem választottak tételes adóalapmegállapítást (előtte pedig tételes adóalapmegállapítással éltek), eddig a dátumig jogosultak iparűzési adóbevallást benyújtani, amennyiben adóvisszatérítésre jogosultak pl. GYES, táppénz, vagy adókedvezmény, adómentesség miatt. – az a KATÁ-s, akik 2022. október 15-ig választotta a tételes adómegállapítást iparűzési adóban, annak eddig az időpontig kell megfizetnie a második előlegrészletet
2023. január 20.– Havi/negyedéves ÁFA,
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő jelentés  
– Negyedéves KIVA előleg  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
– Negyedéves cégautó adó    
– negyedéves környezetvédelmi termékdíj
– Előző havi/negyedéves ÁFA bevallási és adófizetési határideje
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje,   
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,  
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallás és befizetés
2023. január 31.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2023. február 13.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.

– Havi KATA-befizetés
2023. február 20.– Havi ÁFA,
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA bevallási és adófizetési határideje    
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határideje
2023. február 27.– Éves KATA  
bevallás és különadó fizetés Éves ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás

 
– KATA 2022-es évre vonatkozó bevallás beadási és befizetési határideje, annak, aki 2022. szeptember 1-december 31. között KATÁ-zott. A(z arányosított) 18 millió Ft felett felmerülő különadót is eddig kell megfizetni.  
– ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás bevallások leadási és befizetési határideje  

2023. február 28.– IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
2023. március 13.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.
 
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi  jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  

– Havi KATA-befizetés
2023. március 16.– Iparűzési adóelőleg fizetés a tárgyévre    
– Féléves gépjárműadó
– Helyi iparűzési adóelőleg fizetése    
– Féléves gépjárműadó befizetésének határideje kivetés alapján
2023. március 20.– Havi ÁFA
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA bevallási és adófizetési határideje    
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határideje
2023. március 31.– Iparkamarai tagdíj befizetése   – IOSS bevallások és ÁFA-fizetés– Az éves tagdíj befizetésének határideje.  
– Az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.

II. negyedév

2023. április 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  

– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó befizetése.  

– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt negyedévet követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget. A vállalkozói szja-t alkalmazó egyéni vállalkozó havi bevallást ad be.
 
– Havi KATA-befizetés
2023. április 20.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési, rehabilitációs hozzájárulás  
–  Havi/negyedéves Közösségi összesítő    
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg    
– Negyedéves cégautó adó
– Negyedéves KIVA adóelőleg  
Környezetvédelmi termékdíj  
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,    
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás és befizetés            
2023. május 2.– OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetés – termékdíj regisztráció– Az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t.  – termékdíj regisztráció (körforgásos forgalmazása érdekében)
2023. május 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozási személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.
– Havi KATA-befizetés
2023. május 22.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő – Havi társasági adóelőleg
– Egyéni vállalkozók éves SZJA
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete    
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő, egyéni vállalkozó szja bevallás, adófizetés  
2023. május 31.– Éves társasági adóbevallás  
– Iparűzési adóbevallás és adófizetés, egyszerűsített HIPA választására vonatkozó nyilatkozat megtétele; előlegfizetés
– KIVA bevallás  
– IOSS bevallások és ÁFA-fizetés
– Társasági adóbevallás és fizetés határideje naptári éves adózóknak,  
– Iparűzési adóbevallása, befizetése; eddig az időpontig választható az egyszerűsített HIPA megállapítás 2023-ra, eddig kell adóelőleget fizetni (melybe beszámít a március 15-én megfizetett előleg); amennyiben a korábban tételes HIPÁ-t alkalmazó KATA alany a továbbiakban nem alkalmazza az egyszerűsített HIPÁ-t, úgy 50.000 ,- FT adóelőleget kell fizetnie május 31-ig;
– Éves kisvállalati adó (KIVA) bevallása és befizetése  
– Az Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.
2023. június 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés
2023. június 20.– Havi ÁFA és turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallás  
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2023. június 30.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják.

III. negyedév

2023. július 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által negyedévente fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó befizetése.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt negyedévet követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.   A vállalkozói szja-t alkalmazó egyéni vállalkozó havi bevallást ad be.
– Havi KATA-befizetés
2023. július 20.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás    
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
– Negyedéves cégautó adó
– Negyedéves KIVA adóelőleg  
Környezetvédelmi termékdíj
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,    
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás  
2023. július 31.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2023. augusztus 14.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  
–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés  
2023. augusztus 22.– Havi ÁFAturizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő  
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,    
2023. augusztus 31.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják
2023. szeptember 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó, biztosított egyéni vállalkozó és őstermelő által fizetendő járulék befizetési határideje.  
– Havi KATA-befizetés
2023. szeptember 15.– Iparűzési adóelőleg fizetés a tárgyévre általános szabályok szerint adózóknak
– Féléves gépjárműadó
– Helyi iparűzési adóelőleg fizetése általános szabályok szerint adózóknak  
– Féléves gépjárműadó befizetésének határideje kivetés alapján
2023. szeptember 20.– Havi ÁFA turizmusfejlesztési hozzájárulás
– Havi Közösségi összesítő – Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2023. október 2.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják

IV. negyedév

2023. október 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adó és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről az elszámolt negyedévet követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  A vállalkozói jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó havi bevallást ad be.
– Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, átalányadó, tételes átalányadó, befizetési határideje.  
– Havi KATA-befizetés  
2023. október 20.– Havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési, rehabilitációs hozzájárulás    
– Havi/negyedéves Közösségi összesítő  
– Havi/negyedéves társasági adóelőleg  
–  Negyedéves cégautó adó  
– Negyedéves KIVA adóelőleg
– Környezetvédelmi termékdíj  
– Előző havi/negyedéves ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi és negyedéves társasági adóelőleg fizetési határidő,    
– Negyedéves cégautó adóbevallás és adófizetési határidő  
– Negyedéves KIVA előleg bevallási és befizetési határideje  
– Környezetvédelmi termékdíj bevallás  
2022. október 31.OSS/IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. A bevallási kötelezettségüket OSS (One Stop Shop) sémában teljesítők negyedévente, az importsémát (IOSS) használók havonta a naptári negyedévet/hónapot követő hónap utolsó napjáig kötelesek bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t; 
2023. november 13.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  

–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés    
2023. november 20.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás  
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
2023. november 30.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják
2023. december 12.– Bérszámfejtés, egyéni vállalkozói, őstermelői adók és járulékok  
–  KATA
– A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget és a munkavállalói, munkáltatói bérjárulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell bevallania és megfizetnie.  
– A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről az elszámolt hónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtani és teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.  
– Havi KATA-befizetés  
2023. december 20.– Havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás
– Havi Közösségi összesítő
– Havi társasági adóelőleg – Környezetvédelmi termékdíj előleg
– Előző havi ÁFA, turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallási és adófizetési határideje  
– Közösségi összesítő nyilatkozat leadási határideje, akiknek volt közösségi ügylete  
– Havi társasági adóelőleg fizetési határidő,  
– Környezetvédelmi termékdíj előleg befizetése  
2024. január 2.IOSS bevallások és ÁFA-fizetésAz Európai Közösség másik tagállamába magánszemély vevők részére pl. webshopon keresztül értékesítő vállalkozásoknak eddig az időpontig kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, amennyiben az importsémát (IOSS) használják

Szerző:
dr. Horváth Zoltán – Telekom Hello Biznisz szakértő, Tax Manager, VGD Hungary

Mondd el véleményedet a cikkről

Mondd el véleményedet a cikkről, hogy minél jobb tartalmat tudjunk írni számodra!

Átlag értékelés 4.9 / 5. Összes értékelés: 18

Legyél te az első, aki értékeli a cikket!

Címkék

Oszd meg a cikket!

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


  Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.

  Ha szeretnél ehhez hasonló tartalmakról értesítést kapni, akkor
  regisztrálj a hírlevelünkre!

   Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


   Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.