Így változnak az online felületen értékesítő kkv-kra vonatkozó ÁFA-szabályok

Olvasási idő 6 perc

Az ún. alanyi ÁFA-mentességre vonatkozó változás uniós szintű és várhatóan 2025-től lép hatályba. A módosítás célja a kis és középvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, valamint ennek a vállalkozói körnek a határon átnyúló kereskedelmét elősegítő, az egyes tagállami szabályozások eltéréseit áthidaló adózási környezet kialakítása. A változás érinteni fogja az EU-n belüli kereskedelmet folytató (pl. webshopon értékesítő) kkv-kat. A változások mindenekelőtt a mentességi értékhatárt érintik, fontos változás továbbá, hogy a letelepedettségtől eltérő tagállamban is választható lesz az alanyi mentes státusz. A digitális platformokon értékesítőket közvetve érinti az elektronikus felületekre az idei évtől bevezetett adatszolgáltatási kötelezettség (DAC7 EU irányelv) is, melynek következtében az ő jövedelmeikre is rálát majd az adóhatóság.

Jelenlegi szabályozás

A magyar szabályok 12 millió Ft éves bevételi korlát alatt lehetőséget biztosítanak a kkv-knak alanyi adómentesség választására. Ebben az esetben főszabály szerint nem kell áfát fizetni, ugyanakkor áfa levonására sem lesz jogosult a vállalkozás. A főszabály alól természetesen vannak kivételek, ugyanis bizonyos esetekben (pl. határon átnyúló szolgáltatások nyújtása és igénybevétele, Közösségen belüli termékbeszerzés és értékesítés, termékimport, távértékesítés stb.) az alanyi adómentes vállalkozásra is az általános ÁFA-szabályok vonatkoznak.

A magyar szabályok szerint a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás köteles adóalanyként bejelentkezni az adóhatóságnál, azonban az alanyi ÁFA-mentesség csak akkor jár neki, ha erre vonatkozó választását is bejelenti a NAV felé. A közelmúltban több Európai Bírósági ítélet is megerősítette, hogy a magyar Áfa tv. alanyi mentességre vonatkozó szabályai összhangban vannak az európai irányelvi rendelkezésekkel, így a NAV teljesen jogosan állapíthat meg ÁFA-hiányt és adóbírságot a szabálytalanul működő (az adóalanyként történő bejelentkezést elmulasztó, vagy adóalanyként bejelentkező, de alanyi ÁFA-mentesség választását elmulasztó) air bnb-zők, vaterázók és társaik esetében akkor is, ha bevételük alatta marad az 12 millió Ft-os értékhatárnak. Ezekben az esetekben az alanyi ÁFA-mentesség visszamenőleges választása nem lehetséges, így az adóhatóság fogja megállapítani vagy megbecsülni a törvényeknek megfelelő adókötelezettséget, továbbá emelt összegű mulasztási és adóbírsággal is számolniuk kell, amennyiben a NAV a rosszhiszeműséget is bizonyítani tudja.  A törvény szigora alól mindössze azok az esetek jelentenek kivételt, amikor a választás utólagos módosítása az adó, adóalap összegét nem érinti és a korrekció még az adóellenőrzés megkezdése előtt megtörtént (ún. kijavítási kérelem). Ebben az esetben a vállalkozás alapvetően jogkövető szándékkal működik, „csak” egy adminisztratív tévedést vétett.

A webhelyen és mobil alkalmazásokon értékesítőket érinti az idei évtől Magyarországon is bevezetett, digitális platformokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettség. Az új kötelezettség értelmében a platformoknak az áruértékesítésekről, személyi szolgáltatásokról, ingatlan- és közlekedési eszköz bérbeadásokról is adatot kell szolgáltatni az adóhatóságok felé, így mostantól ezekre a jövedelmekre is jobban rálát majd a NAV.

Az alanyi mentességet a jelenlegi szabályozás alapján csak abban az országban teljesített ügyletekre lehet alkalmazni, ahol az adóalany gazdasági letelepedettséggel rendelkezik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az értékhatárba csak a belföldi ügyletek számítanak bele (pl. a határon átnyúló webshopos értékesítések, elektronikus szolgáltatásnyújtások jellemzően nem), másrészt a nemzetközi ügyleteit az alanyi mentes vállalkozásnak is ugyanúgy kell kezelnie, mintha az általános szabályok szerint adózna.

Az új szabályozás

Az alanyi mentesség választása az új szabályok értelmében is opcionális marad, ugyanakkor a – jelenlegi szabályozástól eltérően – az alanyi mentesség alkalmazható lesz a gazdasági letelepedettségtől eltérő tagállamban is (pl. egy Magyarországon székhellyel rendelkező, Közösségen belüli távértékesítést végző vállalkozás Németországban is választhat alanyi ÁFA-mentességet, amennyiben ottani vevőkörrel is rendelkezik).

Az új szabályok szerint a kétféle értékhatárt is figyelembe kell majd venni a jövőben: egy tagállami és egy uniós limitet.

A tagállami éves bevételi korlát Áfa nélkül számított értéke legfeljebb 85.000 EUR lehet (természetesen az egyes tagállamok az említett értékhatár alatt bármilyen egyéb értékhatárt alkalmazhatnak – az átváltáshoz az Európai Központi Bank által 2018. január 18-án közzétett árfolyamát kell alkalmazni). A nemzeti értékhatárba csak az adott tagállamban teljesített tranzakciók értéke, míg az uniós értékhatárba az Unió területén teljesített valamennyi ügylet beleszámít. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok objektív kritériumok alapján eltérő bevételi értékhatárokat is megállapíthatnak különböző szektorok vonatkozásában.

Mely ügyleteket kell figyelembe venni az értékhatár számítása során? Az olyan termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, amelyek normál ÁFA-státusz mellett adókötelesek lennének, a 0 %-os ügyleteket, az export és az adómentes nemzetközi ügyleteket, az adómentes Közösségen belüli ügyleteket, ingatlanügyleteket és adómentes pénzügyi szolgáltatásokat. A tárgyi eszközök értékesítéséből befolyó ellenértéket azonban mindkét értékhatár számítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A tagállami értékhatár átlépése esetén az alanyi ÁFA-mentesség a következő naptári évre nem lesz választható, továbbá a tagállamok mérlegelésére van bízva, hogy ilyen esetekben akár két évre is „eltilthatják” a vállalkozásokat az alanyi mentesség újraválasztásától. Évközi határátlépés esetén azonban a tagállamok alkalmazhatnak egy “türelmi zónát”, ami lehetővé teszi, hogy az adóalanyok minimális (10-25%-os, de 100 000 EUR éves árbevételt meg nem haladó) limitátlépés esetén ne essenek ki az alanyi ÁFA-mentes státuszból az adott évben, így „csak” a következő évtől vesztik el a kedvező adózási státuszt.

Fontos változás, hogy az alanyi adómentes státusz a gazdasági letelepedettségtől eltérő tagállamban is választható lesz. A Közösség területén letelepedett adóalany abban az esetben választhat külföldi alanyi mentességet, amennyiben az adott évben mind az uniós (100000 EUR), mind az adott tagállami limitnek alatta marad.  A külföldi alanyi mentes státusz választása egykapus rendszerben fog működni, tehát az ezzel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeket (pl. negyedéves forgalomról történő adatszolgáltatás) a NAV felé kell majd teljesíteni. Az uniós bevételi értékhatár átlépése kizárja a külföldi alanyi mentes státuszok fenntartását, ugyanakkor a hazai alanyi mentesség (amennyiben az értékesítés volumene a hazai értékhatár alatt marad) továbbra is megtartható.

A külföldi alanyi mentesség az EU-n belül, elektronikus felületeken távértékesítőknek, határon átnyúló elektronikus szolgáltatásokat nyújtóknak jelenthet majd adóelőnyt, ugyanis így nem kell megfizetniük a célországban az ÁFÁ-t. Egy másik tervezett irányelvi változás ugyanakkor akár hátrányosan is érintheti a kkv-kat. Egyes online platformokon kínált adómentes szolgáltatások (pl. szálláskiadás, személyszállítás stb.) esetében ugyanis a tényleges szolgáltatásnyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő közé a platformok, mint vélelmezett szolgáltatásnyújtók ékelődnének be. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató adómentesen számlázna, a platform pedig áfásan közvetítené az említett szolgáltatásokat a megrendelő felé, azaz eltűnne az alanyi mentes, szolgáltatásaikat az Uber-en, booking-on vagy airbnb-n kínáló szolgáltatók áfa-előnye, mert végső soron az ő fogyasztásaikhoz is áfásan jutna hozzá a fogyasztó.

Az elkövetkező években uniós szinten sztenderdizált elektronikus számlázási szabályokkal, nemzetközi ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséggel, illetve hosszú távon az Áfa-regisztrációk megszűnésével is számolni kell, mely utóbbiakat kötelező nemzetközi fordított adózás és egyablakos rendszerek fognak kiváltani.

Mondd el véleményedet a cikkről

Mondd el véleményedet a cikkről, hogy minél jobb tartalmat tudjunk írni számodra!

Átlag értékelés 3.7 / 5. Összes értékelés: 3

Legyél te az első, aki értékeli a cikket!

Címkék

Oszd meg a cikket!

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


  Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.

  Ha szeretnél ehhez hasonló tartalmakról értesítést kapni, akkor
  regisztrálj a hírlevelünkre!

   Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


   Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.