Felhasználási feltételek a Telekom Hello Biznisz Klub oldalon való regisztrációhoz és a Telekom felületein való megjelenéshez

 1. A jelen felhasználási feltételek („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által létrehozott Telekom Hello Biznisz Klub oldalon történő regisztrációra („Regisztráció”), a Telekom Hello Biznisz Klub oldalon, valamint a Telekom további felületein („Megjelenés”) való megjelenésre.
 2. A Regisztrációra 2020. május 14-től van lehetősége a kis- és középvállalkozások nevében eljárni jogosult képviselőnek, illetve meghatalmazottjának („Vállalkozás”) a Magyar Telekom klub.hellobiznisz.hu felületén („Weboldal”). A regisztrációval a Vállalkozás hozzájárul, hogy az általa hozzáférhetővé tett bemutatkozó anyagot a Szervező hellobiznisz.hu oldalán, a Szervező HelloBiznisz Facebook oldalán, a Szervező HelloBiznisz Facebook csoportjában, valamint a Szervező Facebook és Instagram oldalán megjelenítse organikus és fizetett hirdetésű posztokban.
 3. A Vállalkozás a klub.hellobiznisz.hu oldalon történő regisztrációval magára nézve kötelezőnek és elfogadottnak ismeri el a Szabályzatot.
 4. A Vállalkozás kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatokat az érintett megfelelő hozzájárulásával adta meg és beleegyezik abba, hogy azokat a Regisztráció során elfogadott „Adatvédelmi Tájékoztató” alapján kezelje a Szervező.  A fent említett hozzájárulást a Vállalkozás a Regisztráció elküldésével egyidejűleg adja meg. Az Adatvédelmi Tájékoztató szabályzat a klub.hellobiznisz.hu oldalán érhető el.
 5. A Vállalkozás a Regisztráció előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Vállalkozás általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 6. A Vállalkozás a regisztrációját bármikor jogosult visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozás a klub.hellobiznisz.hu oldalon való megjelenési szándékát visszavonja.
 7. A Regisztrációt elvégezheti minden olyan 250 fő létszám alatti vállalkozás nevében eljárni jogosult személy, aki rendelkezik adószámmal és magyarországi székhellyel vagy telephellyel/fiókteleppel, és valós adataival regisztrál a Weboldalra.     
 8. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Szabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató Nyilatkozat, illetve a Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 9. A Szervező fenntartja a Weboldal módosításának jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Weboldalon.
 10. A Regisztráció és a Megjelenés önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.
 11. A Regisztráció a Szervező jóváhagyásával jön létre, azaz a Regisztráció elküldésével a Megjelenés nem automatikusan történik. Amennyiben a regisztrált adatokban módosítás történik, a módosított adatok megjelenítése a Szervező jóváhagyását követően valósul meg. Szervező jogosult bármely Vállalkozást a Regisztrációból és a Megjelenésből kizárni, különösen, ha visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Vállalkozás a Regisztrációt vagy a Megjelenést, bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
 12. A Szervező kizárja a felelősségét bármely, a Szabályzat megszegéséből eredő igényért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Vállalkozás kijelenti hogy az általa a bemutatkozó anyagokban megjelenített adatok információk valósak, a bemutatkozó anyag valósághű és megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit valamint nem sérti harmadik személy jogát. Ha harmadik személy vagy hatóság a Magyar Telekom Nyrt. ellen jogsértésre való hivatkozással fellép, úgy a Vállalkozó köteles a Magyar Telekom Nyrt-t teljes mértékben tehermentesíteni az ezzel kapcsolatos eljárások alól az esetleges bírságot, kártérítést egyéb költséget a Magyar Telekom Nyrt. részére megtéríteni. Nem valós adatok megadása esetén a Regisztráció visszautasítható, illetve törölhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Vállalkozás által megadott adatok valóságtartalmáért, valamint a Vállalkozás által megadott adatok, illetve megosztott tartalomból eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Megjelenéssel összefüggésben, továbbá a Megjelenés esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató és Felhasználási feltételek a Telekom Hello Biznisz Klub oldalon való megjelenéshez és a Telekom további felületein, illetve a regisztráció lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 13. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Regisztráció során feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb Vállalkozás által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet, leírást vagy az azt feltöltő Vállalkozást a Regisztrációból és a Kampányból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt terheli.
 14. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás           
  Az adatkezelést az „Adatvédelmi Tájékoztató” dokumentum szabályozza.        

2020. május 14.

Magyar Telekom Nyrt.

Ha szeretnél ehhez hasonló tartalmakról értesítést kapni, akkor
regisztrálj a hírlevelünkre!

  Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


  Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.