Pályázati szabályzat a „Kerülj be a vállalkozásoddal a Telekom júniusi TV reklámfilmjeibe” című felhíváshoz

 1. A jelen pályázati szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „Kerülj be a vállalkozásoddal a Telekom júniusi TV reklámfilmjeibe” néven meghirdetett pályázatra („Pályázat”).
 2. A Pályázat 2020. május 12-21 közötti időszakban („Pályázat időtartama”) kerül megrendezésre Magyar Telekom hellobiznisz.hu felületén, a Magyar Telekom HelloBiznisz Facebook oldalán, valamint a Magyart Telekom Facebook oldalán.  A Pályázat során a Pályázaton résztvevő pályázó („Pályázó”) a 15 másodperces pályázati video anyag a klub@hellobiznisz.hu e-mail címre való elküldésével, valamint cége adószámának, nevének és elérhetőségeinek ugyanitt történő megadásával részt vesz a pályázaton.
 3. A Pályázó a pályázati e-mail és video anyag elküldésével magára nézve kötelezőnek és elfogadottnak ismeri el a Szabályzatot.
 4. A Pályázó beleegyezik abba, hogy személyes adatait pályázati e-mail elküldésével elfogadott  „Adatvédelmi irányelvek” alapján kezelje a Szervező.  A fent említett hozzájárulást a Pályázó a Pályázatra való jelentkezéskor, a pályázati e-mail elküldésével egyidejűleg adja meg. Az Adatvédelmi Tájékoztató szabályzat a Pályázat oldalán érhető el: hellobiznisz.hu.
 5. A Játékos a Pályázaton való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 6. A Pályázó a Pályázat időtartama alatt (2020. május 12-21) bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Pályázó a pályázaton való részvételi szándékát visszavonja.
 7. A Pályázaton részt vehet minden olyan 50 fő létszám alatti vállalkozás tulajdonosa vagy résztulajdonosa a cége képviseletében, aki rendelkezik adószámmal és magyarországi székhellyel vagy telephellyel/fiókteleppel, továbbá a Magyar Telekom előfizetője és valós adataival regisztrált a Pályázatra. A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Pályázattal, nem vehetnek részt a Pályázaton.
 8. A Szervező a Pályázatra jelentkező vállalkozók közül választja ki azokat a vállalkozókat, akik szerepelnek a 2020. június 8 -július 5 között vállalkozói célcsoportnak szóló Telekom tv spotokban.
  A jelentkezők a pályázati e-mail küldésével elfogadják, hogy a jelentkezés nem jár automatikusan a Magyar Telekom Nyrt. bármelyik kommunikációs kampányában való megjelenéssel. A Telekom fenntartja a kommunikációs kampányaiban szereplő vállalkozók kiválasztásának jogát.

  A pályázaton kiválasztott vállalkozók a fent megjelölt időszakra vonatkozó tv megjelenések lehetőségével élhetnek, egyéb juttatásokat a Magyar Telekom Nyrt nem nyújt nekik. A Pályázók elfogadják a pályázati e-mail elküldésével, hogy a pályázati videok kapcsán anyagi jellegű követelésük a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben nem lehet.

  A pályázaton résztvevő Pályázók e-mailes értesítést kapnak a pályázat eredményéről.
 9. Jelen szabályzat a pályázat és a pályázás folyamatának körülményeit szabályozza. A televízió reklámokba beválasztott kisfilmek televízióban való sugárzására külön szerződés és nyilatkozat vonatkozik, amik a pályázaton kiválasztott vállalkozókkal a Pályázat befejezése után kerülnek megkötésre.
 10. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázati időszak alatt a Pályázati Szabályzat és az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató Nyilatkozat, illetve a Pályázat lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 11. A Szervező fenntartja a Pályázat meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Pályázat internetes oldalán annak időtartama alatt.
 12. A Pályázaton való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.
 13. Szervező jogosult bármely Pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Pályázó a Pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
 14.  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Pályázatban feltöltött videot, képet, leírást vagy bármely egyéb Pályázó által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen videot, képet vagy az azt feltöltő Pályázót a Pályázatból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt terheli.
 15. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás           
  Az adatkezelést az „Adatvédelmi Tájékoztató” dokumentum szabályozza.        

2020. május 12.

Magyar Telekom Nyrt.